768

„Gaudium cum pace“ — „Радостта и мирът“ — това е сигурният и сладък плод на нашето себеотдаване на Бога.

Предмети
Този параграф на друг език