776

Не попадай в порочен кръг. Ти си мислиш, че когато този въпрос по един или друг начин бъде разрешен, тогава ще бъдеш щедър с Бога.

Но нали Исус чака първо да се покажеш безрезервно щедър, за да нареди нещата много по-добре, отколкото можеш да си представиш?

Трябва да си поставяш всекидневно следната твърда цел: във всеки един миг ще се опитвам с щедро сърце да изпълнявам Божията воля.

Този параграф на друг език