759

„Мир, мир“ — ми казваш ти. — Но мирът е за хората с „добра“ воля.

Предмети
Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език