764

Колкото по-близо до Бога е един апостол, толкова повече се разширява неговият мироглед: сърцето му става по-голямо, за да обхване всички и всичко в желанието си да постави цялата вселена при нозете на Христос.

Този параграф на друг език