777

Твоята собствена воля, твоето лично мнение: ето кое те прави неспокоен.

Предмети
Този параграф на друг език