772

Много пъти през деня си задавай въпроса: върша ли в този момент това, което изисква моят дълг?

Този параграф на друг език