773

Исусе, което е на Теб угодно, това обичам.

Този параграф на друг език