762

Дело на пълно съгласие с Божията воля: Господи, ти искаш ли това?… И аз го искам!

Този параграф на друг език