766

Себеотдаването на Божията воля е залог за щастието ни на земята. Затова кажи от все сърце: „Мeus cibus est, ut faciam voluntatem ejus!” — „Моята храна е да върша Неговата воля!“.

Предмети
Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език