767

Пълното себеотдаване на Бога е именно това усилие, от което се нуждаеш, за да не губиш от сега насетне своя мир.

Предмети
Този параграф на друг език