973

Ord som du sagt vid rätt tillfälle till en vän som tvekar, ett vägledande samtal som du lyckades inleda vid rätt tillfälle, ett professionellt råd som förbättrat hans akademiska arbete, den diskreta indiskretion genom vilken du visar honom oanade horisonter för hans iver … Allt detta är det förtroliga samtalets apostolat.

Denna punkt på ett annat språk