980

"Har vi inte rätt att ta med oss en troende hustru liksom de andra apostlarna och Herrens bröder och Kefas?" Så säger aposteln Paulus i sitt första brev till korintierna: Man får inte undervärdera kvinnans samarbete i apostolatet.

Skrifthänvisningar
Denna punkt på ett annat språk