970

Det är sant att jag har kallat ditt diskreta apostolat för "ett tyst och effektivt uppdrag". Och jag har ingenting att rätta.

Denna punkt på ett annat språk