974

"Måltidens apostolat": det är patriarkernas gästfrihet tillsammans med den broderliga värmen i Betania. När man utövar sådant apostolat, kan man nästan tycka sig skymta Jesus vid hedersplatsen, som hemma hos Lasaros.

Denna punkt på ett annat språk