971

Jag tycker att din vördnad för de första kristna är så bra att jag skall göra vad jag kan för att främja den, för att du - som de - med allt större entusiasm för varje dag som går skall kunna utföra diskretionens och det förtroliga samtalets apostolat.

Denna punkt på ett annat språk