961

Det är nödvändigt att du är en "Guds man", en man med inre liv, en bönens och offrets man. Ditt apostolat måste flöda ur ditt liv "inuti".

Denna punkt på ett annat språk