977

"Jag fick brevet en dag då jag utan någon särskild anledning var nedstämd, och jag blev väldigt uppmuntrad av att läsa det och få veta hur de andra arbetar". En annan skriver så här "Dina brev och nyheterna om mina bröder hjälper mig. De är som en vacker dröm mitt i den verklighet vi lever i …" Och en annan skriver så här: "Vilken glädje att få de här breven och att veta att jag är en vän till sådana vänner!" - Och en annan - och tusen till - "Jag fick ett brev från X och jag skäms över att jag har så lite god anda i jämförelse med dem".

Är inte "brevskrivandets apostolat" effektivt?

Denna punkt på ett annat språk