976

Du skriver översvallande om "brevskrivandets apostolat": "Jag vet inte hur jag skall fylla papperet och skriva om saker som kan vara till nytta för den som får brevet. När jag börjar skriva ber jag min skyddsängel och säger att om jag nu skriver, så är det för att det skall vara till någon nytta. Och även om jag bara säger dumheter så kan ingen ta ifrån mig - eller honom - den tid jag tillbringade med att be om det som jag vet att den jag skriver till behöver bäst för sin själ."

Denna punkt på ett annat språk