978

Venite post me et faciam vos fieri piscatores hominum - Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare. Det är inte utan orsak som Herren använder de orden: man måste fånga människor - som fisk - vid huvudet.

Vilket evangeliskt djup har inte "förståndets apostolat"!

Skrifthänvisningar
Denna punkt på ett annat språk