979

Det är mycket mänskligt att inte uppskatta billiga saker. Det är därför som jag har rått dig att utöva "ingenting-till-skänks-apostolat".

Avstå aldrig från att kräva vad som är rätt och rimligt för ditt arbete, om ditt yrke är instrumentet för ditt apostolat.

Denna punkt på ett annat språk