975

Folkliga fester och seder måste kristnas på nytt. Det är viktigt att undvika att offentliga tillställningar blir antingen barnsliga eller hedniska.

Be Herren om att det skall finnas folk som kan engagera sig i det angelägna arbete som vi skulle kunna kalla "underhållningens apostolat".

Denna punkt på ett annat språk