281

Безмълвието е пазачът на вътрешния духовен живот.

Този параграф на друг език