293

Запитвал ли си се сериозно колко е прекрасно „да служиш“ с вечно обновяваща се воля?

Този параграф на друг език