290

Поправяй себе си! — Всеки ден — по малко! — И никога не спирай, ако наистина искаш да постигнеш светостта!

Този параграф на друг език