299

Христос умря за теб. — А ти? Какво си длъжен да направиш за Него?

Предмети
Този параграф на друг език