283

Блуждаенето на ума се е превърнало в необходимост за теб — или отваряш широко очи, за да влязат безпрепятствено образите на създанията, или ги притваряш — поради късогледството си!

Затвори изцяло очи! Заживей духовен живот — тогава ще видиш неподозирани цветове и пространства на един приказен, нов, по-добър свят. Ще заобщуваш с Бога, ще познаеш своята немощ; а заживееш ли близо до Бога, ще станеш подобен на Него и ще заобичаш всички хора — така както може да обича само истинският брат.

Този параграф на друг език