285

Обръщането става в един миг. — Освещаването е дело на цял един живот.

Този параграф на друг език