288

Потопи се в раните на Христос Разпнатия! — Така ще се научиш да владееш чувствените си сетива, ще придобиеш вътрешен духовен живот и ще поднасяш постоянно на Бог-Отец страданията на Господ Исус и на св. Дева Мария като изкупителна жертва за твоите грехове и за греховете на всички хора.

Този параграф на друг език