292

Твоят духовен живот трябва да се състои именно в това — да започнеш… и винаги да започваш отново.

Този параграф на друг език