286

Няма нищо по-хубаво на този свят от това: да пребъдваш в Божията благодат.

Този параграф на друг език