289

Много угодно пред Бога е това твое силно желание да Му служиш. — Но то ще остане безплодно, ако не подобриш осезаемо твоето поведение.

Този параграф на друг език