297

Това, което те тревожи в момента, няма голямо значение. — Но изключително важно е да бъдеш щастлив и да се спасиш.

Предмети
Този параграф на друг език