294

Покритите със сняг растения не се виждаха. — А стопанинът, собственик на нивата, радостно възкликна: „Те сега растат отвътре“.

— Веднага си помислих за теб и за това, че в момента се намираш в принудително бездействие.

— Кажи ми, растеш ли и ти „отвътре“?

Предмети
Този параграф на друг език