298

Нови светлини! — Каква радост, че Бог ти откри една нова Америка!

Възползвай се от тези мигове: това са моменти, в които трябва да запееш благодарствен химн. Това също така е времето, когато трябва да изчистиш прахта от гънките на твоята душа, да се откажеш от някой навик, да заживееш по-духовно, да избегнеш нещо, което евентуално би съблазнило твоя ближен!

С други думи: изрази благодарността си, като вземеш решение да подобриш с нещо твоя живот!

Този параграф на друг език