284

Стремеж: аз да съм добър, а всички останали хора да бъдат по-добри от мен.

Този параграф на друг език