287

Чисти намерения. — Ако винаги и във всичко се стремиш да угодиш единствено на Бога, намеренията ти винаги ще бъдат чисти.

Този параграф на друг език