387

Планът за святост, който Христос очаква от нас, се състои от следните три точки: свята неотстъпчивост, свята принуда и свята невъзмутимост.

Този параграф на друг език