553

Не забравяй молитвите на твоето детство, научени може би от устата на твоята майка. — Произнасяй ги всеки ден чистосърдечно както тогава!

Този параграф на друг език