574

Кой ти е казал, че не подобава на един мъж да извършва деветдневни молитви? — Точно обратното — подобава, и то много, стига да ги упражнява в дух на молитва и покаяние.

Този параграф на друг език