569

Знам, че ще те зарадвам с тази молитва към светите ангели-пазители, която съм преписал от нашите дарохранителници: „О, свети ангелски духове, които пазите нашите Дарохранителници, в които се пази обожаемото Свято Тайнство Причастие, защитавайте Го от осквернявания и пазете Го, за да има Кого да обичаме“.

Този параграф на друг език