561

В своята автобиография св. Тереза Авилска казва следното за св. Йосиф: „Който не може да намери наставник, който да го научи да се моли, нека вземе за учител този велик светец и няма да сбърка!“. — Това е съвет на една опитна душа. Следвай го!

Предмети
Този параграф на друг език