560

Нашият баща св. Йосиф е учител и в духовния ни живот.

— Постави се под неговото покровителство и ще усетиш резултатността на неговата сила!

Предмети
Този параграф на друг език