570

Пий от бистрия извор на Книгата Деяния на светите апостоли: в XII глава св. ап. Петър, след като ангелите го освобождават от тъмницата, се запътва към дома на майката на св. ев. Марк. — Слугинята отива да обади на домашните, че на прага стои самият св. ап. Петър, но никой не ќ вярва. Казват ќ: „Angelus ejus est!“ — „Сигурно е неговият ангел!“.

— Обърнете внимание с какво доверие са се отнасяли първите християни към своите ангели-пазители.

— А ти?

Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език