571

Светите души в чистилището! Колко много неща могат да измолят от Бога! Спомняй си винаги за тях в своите саможертви и молитви, било то от обич към ближния, било от чувство за дълг или заради някаква духовна полза.

Ако можеше и да кажеш за тях: „Моите добри приятели, душите в чистилището…“.

Предмети
Този параграф на друг език