556

Кръстният Път. — Ето една набожност с богато съдържание. Пожелавам ти да свикнеш всеки петък да си припомняш четиринадесетте момента от страданието и смъртта на Христос. — Уверявам те, че така ще получиш сила за цялата следваща седмица.

Този параграф на друг език