572

Питаш ме защо толкова настойчиво те съветвам ежедневно да използваш осветена вода. — Мога да ти приведа много причини, но мисля, че е достатъчна тази, която изтъква св. Тереза Авилска: „Няма нещо, от което демоните да бягат така надалеч и завинаги, както от осветената вода“.

Предмети
Този параграф на друг език