566

Казваш, че на онова място има много обстоятелства, които могат да те отклонят от правия път. — Това е вярно. Но нима там отсъстват ангелите-пазители?

Този параграф на друг език