559

Св. Йосиф, бащата пазител на Христос, е също и твой баща.

— Прибягвай към него!

Предмети
Този параграф на друг език