557

Набожност към тайната на Христовото Рождение. — Когато те виждам как изработваш от картон планините около витлеемската пещера и поставяш глинени фигури пред яслите, аз не възприемам това за наивно и смешно.

— Напротив, ти никога не си ми изглеждал мъж повече, отколкото сега, когато приличаш на дете.

Предмети
Този параграф на друг език