564

Ако се съобразяваш с невидимото присъствие на твоя ангел-пазител заедно с ангелите-пазители на твоите ближни, ще си спестиш много глупости, които иначе неминуемо биха се изплъзнали от езика ти.

Този параграф на друг език